Anketa "SHARROW v Mariboru - souporaba voznega pasu s kolesarji (ROSEE projekt)"
Javna agencija RS za varnost prometa izvaja pilotni projekt v Mariboru, kjer smo implementirali inovativni prometno-tehnični ukrep ''sharrow'' – skupno prometno površino, ki kolesarjem omogoča souporabo voznega pasu, tako da kolesarji zavzemajo prostor na sredini vozišča. Namen anketiranja je dobiti sliko javnega mnenja o prometni varnosti ter obnašanja udeležencev v prometu ter zaznavanje kolesarjev v prometu na območju, kjer je "sharrow" implementiran.

Vse, ki poznate to območje v Mariboru, vljudno vabimo k reševanju ankete.