Ocenitev dogodka/izobraževanja

Hvala za sodelovanje na dogodku. Da bi izvedeli vaše mnenje glede tega dogodka, vas prosimo, da izpolnite anketo. Rezultati te ankete nam bodo pomagali pri organizaciji nadaljnjih dogodkov.
1. Na katerih delih dogodka ste bili prisotni? (več možnih odgovorov)
Trening
Razstava
Neuradni del in večerja
2. Kakšni so bili vaši cilji in pričakovanja pred dogodkom?
3. Ali je dogodek uresničil vaše cilje in pričakovanja?
V celoti
Precej
Srednje
Slabo
4. Dogodek je bil v celoti
 1234567 
neuspešen       zelo uspešen
5. Prosimo, ocenite predavanja na dogodku
 Zelo dobro Dobro Povprečno Slabo
Nastop predavatelja    
Znanje predavatelja    
Pripravljene prezentacije    
Izročeni materijali    
6. Prosimo, ocenite pomembnost navedenih vidikov dogodka: (več možnih odgovorov)
Vrebina prezentacije in kvaliteta informacij
Možnost pridobivanja novih praktičnih znanj
Možnost pridobivanja novih poznanstev
Razgledani in izkušeni predavatelji
Možnost preživeti čas svojimi kolegi
7. Kako vam je dogodek pomagal pri pridobivanju:
 Zelo dobro Dobro Povprečno Slabo
Novih znanj    
Praktičnih sposobnosti    
Novih poznanstev    
8. Katere teme ali predavatelje bi si želeli tudi na drugih dogodkih?
9. V katerem prostoru bi raje imeli tečaj?
img/si/user_q8/200032786.jpg
img/si/user_q8/200032787.jpg
img/si/user_q8/200032788.jpg
10. Na katere dneve se najlažje udeležite dogodka? (več možnih odgovorov)
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Konec tedna
Vseeno
11. Druge pomembne informacije in predlogi