Anketa "Vrednostni sistem"
Pozdravljeni!
V svoji diplomski nalogi bi rada raziskala hierarhijo vrednost pri človeku v današnji družbi.
Da bi v zvezi s tem problemom pridobila natančne in objektivne podatke, vas prosim, da odgovarjate resno.
Anketa je anonimna. Individualni odgovori ne bodo prikazani ločeno. Upoštevan bo povzetek rezultatov vsake ankete in uporabljen v diplomi.
Potrebovali boste 5 minut, da izpopolnite anketo.