Anketa "Nihilizem mladih in problematika zaposlovanja po zaključku šolanju"
V projektni nalogi z naslovom Nihilizem mladih in problematika zaposlovanja po zaključku šolanja nas zanima, kako mladi dojemajo trenutno stanje v zvezi z (ne)zaposlovanjem, kakšne so njihove izkušnje in kako se sami soočajo ter odzivajo na probleme in izzive, ki jih prinaša stanje na področju dela, obenem pa tudi, kako se soočajo s posplošenimi pripisovanji v zvezi z vse večjim nihilizmom mladih (ali se z njim strinjajo oz. ne).

Hvaležne vam bomo, če si vzamete čas za odgovore!