Anketa "Diskriminacija žena na radnom mestu"
Anketa je anonimna. Osnovni cilj je sakupiti podatke o stanju na području diskriminacije žena na radnom mestu u Srbiji, obimu kršenja radnih prava žena, učestalosti prijavljivanja i eventualnom načinu rešavanja prijava diskriminacije. Dodatni cilj je evalvacija projekta i internet portala radnezene.org. Hvala na vašem učešću!


Izberi jezik ankete / Choose survey language