Anketa "VEN ZA ZDRAVJE - UIRS (spletna in terenska anketa)"
Spoštovani,
Urbanistični inštitut Republike Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje v okviru programa Ven za zdravje pripravlja smernice za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne aktivnosti prebivalcev. Njihovo vsebino želimo čim bolj približati potrebam prebivalcev, zato vas prosimo, da nam z odgovori na anketni vprašalnik pomagate čim bolje razumeti, kaj je v načrtovanju zunanjega prostora mest in naselij potrebno izboljšati, da bo privlačen in spodbuden za zdrav življenjski slog.

Občina Kočevje je bila v projektu izbrana za pilotni projekt, zato vas prebivalce ali obiskovalce občine prosimo za sodelovanje, saj bodo rezultati vplivali na načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne aktivnosti v prihodnje.

Več o projektu na http://venzazdravje.uirs.si/.