Anketa "VREDNOTENJE USPEŠNOSTI IZVAJANJA DEJAVNOSTI STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE za obdobje 2014 - 2020"
VREDNOTENJE USPEŠNOSTI IZVAJANJA DEJAVNOSTI STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE - vprašalnik namenjen vsem, tako tistim, ki so sodelovali, kakor tudi tistim, ki niso sodelovali na javnih pozivih in preostali zainteresirani splošni javnosti.