Anketa "VREDNOTENJE USPEŠNOSTI PRIPRAVE IN IZVAJANJA PROJEKTOV V OKVIRU SLR LAS MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE TER PODPORE VODILNEGA PARTNERJA LAS MDD p.p. za obdobje 2014 - 2020"
VREDNOTENJE USPEŠNOSTI PRIPRAVE IN IZVAJANJA PROJEKTOV V OKVIRU SLR LAS MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE TER PODPORE VODILNEGA PARTNERJA LAS MDD, p. p. za obdobje 2014 - 2020 -– del vprašalnika namenjen prijaviteljem in partnerjem pri operacijah.