Tipi vprašanj

Vprašalniki lahko vsebujejo 10 različnih tipov vprašanj - od vprašanj z večimi možnimi odgovori do ocenjevalnih lestvic, s pomočjo katerih lahko raziščete mnenja, vrednote in potrebe anketirancev.

Podatki o anketirancih
Spol
Starost
Lokacija
Poklic
Stopnja izobrazbe
Preden oblikujete anketo lahko preverite, kateri podatki se nanašajo na informacije o anketirancih. Če želite izvesti anonimno anketo, lahko pustite vsa polja prazna ali pa obkljukate samo tista, ki se nanašajo na splošne podatke o udeležencih (npr. spol, starost).
1) izbirno vprašanje (možen je en odgovor)
Stopnja izobrazbe
Uporabite ta tip vprašanja, če je pravilen samo en odgovor ali pa želite, da anketiranec izbere samo en, najbolj pomemben odgovor.
2) izbirno vprašanje (možnih je več odgovorov)
V naslednjih treh letih bi želela več pozornosti nameniti: (več možnih odgovorov)
Uporabite ta tip vprašanja, če je pravilnih več odgovorov ali pa želite ugotoviti vse pomembne možnosti za tega anketiranca.
3) Odprite odprto vprašanje
Katere vrednoste so, po vašem mnenju, v današnji družbi najbolj cenjene?
Anketiranec lahko odgovori na to vprašanje v obliki odprtega odgovora.
4) Ocenjevalna lestvica
Prosimo, ocenite naše produkte
 1234567 
Zelo slabo       Zelo dobro
Ocenjevalna lestvica omogoča ugotoviti mnenje anketiranca o neki temi. Prosto lahko definirate vrednosti na lestvici, npr. rad imam- ne maram, zanimivo - nezanimivo, visoko - nizko; definirate lahko tudi velikost lestvice (do 15 vrednosti).
5) Odgovorna matrika
Prosimo, ocenite predavanja na dogodku
 Zelo dobro Dobro Povprečno Slabo
Nastop predavatelja    
Znanje predavatelja    
Pripravljene prezentacije    
Izročeni materijali    
Možno je meriti mnogo aspektov (npr. tečaji ali televizijski programi) na določenem kriteriju. Kriterij se lahko določi: nikoli - redko - pogosto vedno; slabo - povprečno - dobro - izstopajoče; da - ne - ne vem.
6) Hierarhično vprašanje (rangirajte odgovore od 1 do ..)
Ocenite, kaj vam je v življenju najbolj pomembno (1 – najbolj pomembno; 8 – najmanj pomembno)
  Kariera
  Družina
  Prijatelji
  Ljubezen
  Denar
  Fizična privlačnost
  Moč (status in položaj)
  Religija
To vprašanje zahteva rangiranje odgovorov glede na pomembnost - od najbolj pomembnega do najmanj pomembnega. To vprašanje je uporabo, ko želite raziskati vrednostni sistem anketirancev.
7) Vprašanja o sliki
Prosimo ocenite novo embalažo in obliko našega produkta:
img/si/user_q7/200045410.jpg
Zelo mi je všeč
Vredu je
Dobro je, vendar z nekaterimi spremembami
Ni mi všeč
Naložite lahko sliko in sprašujete o njej. Poleg tega lahko nastavite ali je možen samo en odgovor ali več odgovorov.
8) Vprašanja z možnimi odgovori v obliki slik
Na kateri slika začutite močnejšo ljubezen?
Vprašajte in naj bodo slike možni odgovori. Npr. lahko prosite udeležence, da izberejo najbolj privlačno sliko. Poleg tega lahko nastavite ali je možen samo en odgovor ali več odgovorov.
9) Spraševanje po podatkih udeležencev
Kdaj ste nazadnje uporabljali naše storitve / produkte?
Uporabite to vprašanje, če želite ugotoviti podatke, npr. rojstni datum udeleženca.
10) Polje informacij
Hvala za sodelovanje v anketi. Rezultati bodo kmalu pripravljeni in vam na razpolago.
To polje vam omogoča, da seznanite udeležence z informacijami v obliki teksta. Npr. da jih obvestite, da so rešili prvi del ankete; ali da se jim zahvalite ob koncu ankete.