Vrednostni sistem

Pozdravljeni!
V svoji diplomski nalogi bi rada raziskala hierarhijo vrednost pri človeku v današnji družbi.
Da bi v zvezi s tem problemom pridobila natančne in objektivne podatke, vas prosim, da odgovarjate resno.
Anketa je anonimna. Individualni odgovori ne bodo prikazani ločeno. Upoštevan bo povzetek rezultatov vsake ankete in uporabljen v diplomi.
Potrebovali boste 5 minut, da izpopolnite anketo.
Vnesite svoje informacije:
Spol
Starost
1. Stopnja izobrazbe
2. delovne izkušnje
3. Zakonski stan
Drugo
4. Ocenite, kaj vam je v življenju najbolj pomembno (1 – najbolj pomembno; 8 – najmanj pomembno)
  Kariera
  Družina
  Prijatelji
  Ljubezen
  Denar
  Fizična privlačnost
  Moč (status in položaj)
  Religija
5. Spolnost je v mojem življenju
 12345678910 
Nepomembna          Zelo pomembna
6. Pri drugih ljudeh najbolj cenim:
  Poštenost
  Lojalnost
  Uspešnost in kariero
  logičnost in inteligenco
  Denar
  Fizično privlačnost
7. Verjamem, da
8. Sebe in druge ponavadi ocenjujem:
9. Poglejte sliko. Kaj oči povedo o tej osebi?
img/si/user_q7/200019077.jpg
10. Zame je najbolj pomembno, da
11. Katere vrednoste so, po vašem mnenju, v današnji družbi najbolj cenjene?
12. Na kateri slika začutite močnejšo ljubezen?
13. V naslednjih treh letih bi želela več pozornosti nameniti: (več možnih odgovorov)
Vaše sodelovanje v raziskavi je pripomoglo k pridobitvi pomembnih podatkov za mojo diplomsko delo. Hvala za vaše odgovore!
Če bi si želeli ogledati rezultate ankete, me o tem obvestite, saj vam jih lahko pošljem.