Ocenitev dogodka/izobraževanja

Hvala za sodelovanje na dogodku. Da bi izvedeli vaše mnenje glede tega dogodka, vas prosimo, da izpolnite anketo. Rezultati te ankete nam bodo pomagali pri organizaciji nadaljnjih dogodkov.
1. Na katerih delih dogodka ste bili prisotni? (več možnih odgovorov)
2. Kakšni so bili vaši cilji in pričakovanja pred dogodkom?
3. Ali je dogodek uresničil vaše cilje in pričakovanja?
4. Dogodek je bil v celoti
 1234567 
neuspešen       zelo uspešen
5. Prosimo, ocenite predavanja na dogodku
 
Zelo dobro
Dobro
Povprečno
Slabo
Nastop predavatelja
    
Znanje predavatelja
    
Pripravljene prezentacije
    
Izročeni materijali
    
6. Prosimo, ocenite pomembnost navedenih vidikov dogodka: (več možnih odgovorov)
7. Kako vam je dogodek pomagal pri pridobivanju:
 
Zelo dobro
Dobro
Povprečno
Slabo
Novih znanj
    
Praktičnih sposobnosti
    
Novih poznanstev
    
8. Katere teme ali predavatelje bi si želeli tudi na drugih dogodkih?
9. V katerem prostoru bi raje imeli tečaj?
10. Na katere dneve se najlažje udeležite dogodka? (več možnih odgovorov)
11. Druge pomembne informacije in predlogi