Anketa za zaposlene

Dober dan!
Za nas je zelo pomembno, da spoznamo, kakšna je klima v našem podjetju.
Ta anketa nam bo pomagala ugotoviti vaš odnos do dela in pripraviti predloge za vodilne v zvezi z izboljšanjem delovnih pogojev glede na vaše potrebe.
Ta anketa je anonimna.
Potrebovali boste pribl. 10 minut za odgovarjanje na vprašanja.
1. Prosimo izberite, kaj je značilno za vas:
 
Da
Ne
Ne vem
Ali ste zadovoljni z obsegom vašega dela?
   
Ali bi želeli prevzemati dodatne odgovornosti?
   
Menite, da je obseg vašega dela prevelih in bi ga bilo potrebno zmanjšati
   
Ste zadovoljni s svojim urnikom in delovnim časom?
   
Ali imate dostop do vseh pomembnih informacij, ki jih potrebujete za vaše delo?
   
2. Ali je na vašem oddelku glede na obseg dela zaposlenih dovolj delavcev?
3. Vaši predlogi za izboljšanje delovnega procesa v vašem oddelku ali v podjetju:
4. Prosim, izberite, akj za vas drži:
 
Da
Bolj da
Bolj ne
Ne
Ali jasno poznate svoje delovne odgovornosti?
    
Ali so vaše odgovornosti v skladu z vašim znanjem in sposobnostmi?
    
Ali se vaše odgovornosti skladajo z vašo vizijo o tem, kaj bi si želeli početi v prihodnosti?
    
Ali ste zadovoljni s specifikami vašega delovnega mesta?
    
5. Kateri od faktorjev vam povzroča stres na delavnem mestu? (več možnih odgovorov)
Drugo
6. Katero boniteto preferirate? (več možnih odgovorov)
7. Prosim, izberite, kaj za vas drži:
 
Da
Bolj da
Bolj ne
Ne
Ali ste zadovoljni z vašo trenutno plačo?
    
Menite, da je plačna politika v vašem podjetju pravična?
    
Ali se vaša trenutna plača sklada z vašim znanjem in sposobnostmi?
    
8. Prosim, izberite, kaj za vas drži:
 
Da
Ne
Ne vem
Ali vaš predpostavljeni upošteva vaše predloge?
   
Menite, da je vaš nadrejeni kompetenten?
   
Ali s strani vašega nadrejenega dobite vso potrebno podporo?
   
Ali vaši nadrejeni upoštevajo svoje zaposlene?
   
9. Ali potrebujete dodatni trening?
10. Kako vaše podjetje skrbi za izobraževanje delavcev?
 1234567 
Slabo       Zelo dobro
11. Ali ste se udeležili kakšnega zunanjega izobraževanja med delom v tem podjetju?
12. Vaši komentarji in predlogi: