Znamki Apple in HP

V naši raziskavi želimo ugotoviti socialno percepcijo dveh znamk - - HP in Apple.

Izpolnjevanje ankete bo trajalo manj kot 10 minut.

Hvala za vaše sodelovanje!
Vnesite svoje informacije:
Spol
Starost
Lokacija
1. Vaš poklic
Drugo
2. Vaš mesečni prihodek
3. Kaj vam je pomembno, ko kupujete elektronske naprave? (Prosimo rangirajte, pri čemer je 1 najbolj pomembno)
  Cena
  Kvaliteta
  Znamka
  Oblika
  Značilnosti in specifikacije
4. Kateri produkt povezujete z znamko "Apple"?
5. Kateri produkt povezujete z znamko "HP" (Hewlett-Packard)?
6. Označite, kaj je značilno za "Apple" in "HP":
 
Apple
HP
Oba
Nobeden
Inovativnost
    
Prijaznost
    
Zabavnost
    
Atraktivna oblika
    
Prestiž
    
Prepoznavnost
    
7. Označite, komu bolj stoji "Apple" in "HP":
 
Apple
HP
Oba
Nobeden
Moški
    
Umetniki
    
Učitelji
    
Politiki
    
8. Kateremu cenovnemu razredu pipadata "Apple" in "HP" ?
 
Apple
HP
Oba
Nobeden
Predrago
    
Cena odraža kvaliteto
    
Za nekatere produkte sem pripravljen plačati več
    
9. Katera znamka je socialno odgovorna? (vključena v socialne procese, dobrodelnost in okolje)
10. Za katero podjetje bi si želeli delati?
11. Predstavljajte si, da bi na tekmovanju prejeli prenosni računalnik. Katere znamke bi bil?